Hippoholic Patsys Pure Pleasure "Pleasure"

Hippoholic Patsys Pure Pleasure
sto, svart, född 2018
e Lymricks Bravado
  
2 x WORLD CHAMPION SINGLE PLEASURE DRIVING
    3 x RESERVE WORLD CHAMPION SINGLE PLEASURE DRIVING
ee ERL Rebels Just Cauce
     WORLD CHAMPION SINGLE PLEASURE DRIVING
u 2 B Patsy Cline
   
3 x WORLD CHAMPION SINGLE PLEASURE DRIVING
     5 x RESERV WORLD CHAMPION SINGLE PLEASURE DRIVING
     3 x EUROPEAN CHAMPION SINGLE PLEASURE DRIVING
     1 x EUROPEAN RESERV GRAND CHAMPION SINGLE
          PLEASURE  DRIVING

Reg: AMHA, AMHR, SH
 

Ett riktigt litet yrväder med massor av temperament och attityd som hon ärvt från båda föräldrarna.
Det kommer att bli spännande att försöka kanalisera energin och utstrålniningen till en körkarriär.